Cennik

Księga przychodów i rozchodów
150 zł
miesięcznie
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do urzędów skarbowych
 • Rozliczanie składek ZUS właściciela
 • Możliwość przesyłania comiesięcznych raportów
Pełna księgowość
500 zł
miesięcznie
 • Prowadzenie w imieniu Spółki i na jej rzecz ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) zgodnie z obowiązującymi w stosunku do tej ewidencji przepisami
 • Prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji
 • Sporządzanie odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych oraz dostarczanie deklaracji i informacji do urzędów skarbowych
 • Sporządzanie obowiązkowego sprawozdania finansowego, w tym rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz wprowadzenia do sprawozdania finansowego wg Ustawy o rachunkowości
Kadry i płace
35 zł
od osoby
 • Sporządzanie list płac dla pracowników
 • Sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 • Naliczanie podatków związanych z wypłatami wynagrodzeń
 • Naliczanie składek ZUS i składanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
 • Sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego

UWAGA! Przedstawiony cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z Biuro Księgowe sp z o.o. Rabat s.k.