KSIĘGOWOŚĆ DLA WYMAGAJĄCYCH

Indywidualna firma oznacza dla nas indywidualną obsługę

Jednoosobowa Działalność Gospodarcza

Księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Osób, które decydują się założyć jednoosobową działalność gospodarczą, przybywa z każdym rokiem. Nie powinno to dziwić – w wielu przypadkach samozatrudnienie to szansa na wyrwanie się z kręgu bezrobocia, czy też rozpoczęcie satysfakcjonującej kariery zawodowej.

Jednoosobowe działalności gospodarcze prowadzą najczęściej tak zwaną małą, uproszczoną księgowość i bardzo rzadko potrzebują specjalisty do spraw księgowości na pełen etat. Duże koszty zatrudnienia oraz ograniczony obszar specjalizacji pracownika mogą okazać się zgubne dla małego biznesu. W obliczu ciągłych zmian przepisów podatkowych oraz różnorodności zagadnień związanych z rozliczeniami, wiedza jednej osoby może okazać się niewystarczająca. Zewnętrzne biuro księgowe łączy w sobie ekspertów w interpretacji prawa podatkowego oraz biegłych z zakresu księgowości, dzięki czemu każdy problem rozwiązywany jest zgodnie z obowiązującym prawem, ale również na korzyść przedsiębiorcy. Zazwyczaj jednoosobowa działalność gospodarcza wybiera rozliczanie firmy z urzędami na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego. Sporządzając KPiR na podstawie dowodów księgowych zapisuje się sprzedaż i firmowe podatki. Na ich podstawie wylicza się wysokość podatków (na przykład odprowadza podatek VAT). Często wymagane jest również sporządzenie ewidencji pojazdów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Mając na uwadze gąszcz przepisów dotyczących prowadzenia działalności, które ciągle się zmieniają, chcielibyśmy zaproponować księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w ramach JDG ma do dyspozycji 4 dostępne metody opodatkowania:


Dostępne metody opodatkowania:

KPiR – zasady ogólne
KPiR – zasady ogólne
KPiR – podatek liniowy
KPiR – podatek liniowy
Ryczałt ewidencjonowany
Ryczałt ewidencjonowany
Karta podatkowa
Karta podatkowa

Podatkowa książka przychodów i rozchodów to najczęściej wybierana przez przedsiębiorców forma prowadzenia księgowości.

Zakres usług w ramach KPiR dla jednoosobowej działalności:

prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczenie na jej podstawie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT;
roczne rozliczanie podatku dochodowego;
sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
prowadzenie ewidencji rejestrów zakupów i sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego dla potrzeb podatku VAT;
sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT-7K;
prowadzenie rozliczeń z ZUS.

Kalendarz przedsiębiorcy: przydatne informacje

do 7. dnia miesiąca

termin opłacenia podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej

do 10. dnia miesiąca

termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusz Pracy za ubiegły miesiąc w przypadku przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników

do 15. dnia miesiąca

termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za ubiegły miesiąc w przypadku zatrudniania pracowników

do 20. dnia miesiąca

termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz przy 19-procentowym podatku liniowym

do 25. dnia miesiąca

termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT-7, VAT UE i podatku akcyzowego

do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy

termin rozliczenia podatku VAT-7K  przez małych podatników


Kreator oferty

Skorzystaj z naszego formularza kreatora oferty i złóż zapytania. Otrzymasz szybką, niezobowiązującą wycenę.
Krok 1 z 4

Biuro Księgowe sp z o.o. Rabat s.k.

ul. Wojska Polskiego 4A
63-400 Ostrów Wielkopolski
+48 62 735 19 41
biuro@biuro-rabat.pl