OBSŁUGA PRACOWNIKÓW NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Kadry i płace wymagają wyjątkowej skrupulatności oraz doskonałej znajomości aktualnych przepisów prawa, tj. kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także obowiązujących regulacji z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kadry i płace

Kadry i płace wymagają wyjątkowej skrupulatności oraz doskonałej znajomości aktualnych przepisów prawa, tj. kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także obowiązujących regulacji z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ważne jest również bezwzględne pilnowanie wszystkich terminów oraz prowadzenie szczegółowej i dokładnej dokumentacji pracowniczej. Dlatego często, zamiast tworzyć dodatkowy, dedykowany do obszaru kadry i płace dział w firmie, warto skorzystać z usług profesjonalnego, zewnętrznego wsparcia.

Coraz większa liczba właścicieli firm o różnorodnych profilach branżowych oraz różnej wielkości przekonuje się, że powierzenie spraw kadrowo-płacowych w ręce doświadczonego biura rachunkowego, pozwala zaoszczędzić sporo czasu, który można przeznaczyć na równie ważne, firmowe, operacyjne działania.

Każdorazowo, zakres realizowanych w zakresie kadr i płac zadań, jest szczegółowo i indywidualnie określany przed podjęciem współpracy między Klientem na Biurem Rachunkowym Rabat.

Oferujemy obsługę kadr i płac, która może obejmować następujące obszary:

Sporządzanie

list płac i zestawień wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych

Zgłoszenia

pracownika do ZUS

Sporządzanie

deklaracji rozliczeniowych ZUS

Prowadzenie

kompleksowych teczek osobowych pracowników i prowadzenie ewidencji czasu pracy

Naliczanie

wynagrodzeń chorobowych oraz zasiłków

Prowadzenie

ewidencji wynagrodzeń i naliczanie ekwiwalentów poszczególnych pracowników (także z tytułu absencji chorobowych, zasiłków macierzyńskich i urlopów wypoczynkowych)

Wyliczanie

miesięcznych składek PIT4 do Urzędu Skarbowego

Sporządzanie

raportów RMUA

Sporządzanie

różnych raportów i zestawień kadrowych

Sporządzanie

regulaminów obowiązujących w zakładach pracy oraz formularzy dokumentacji kadrowej

Prowadzenie

teczek osobowych pracowników

Sporządzanie

i wydawanie świadectw pracy

Sporządzanie

rocznych deklaracji PIT-4R, PIT 8AR, PIT-11 , PIT 40 oraz elektroniczne przekazywanie deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego

Reprezentowanie

podczas kontroli PIP, ZUS i Urzędu Skarbowego

Korzyści wynikające z oddelegowania kadr i płac:

  • szeroka i aktualna wiedza merytoryczna i dostęp do praktycznych porad ekspertów,
  • minimalizacja ryzyka związanego z odpowiedzialnością wobec ZUS, US oraz innych instytucji publiczno-prawnych,
  • ograniczenie wydatków na odpowiednie oprogramowanie do obsługi kard i płac,
  • oszczędność czasu na sprawy administracyjne.

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa to jeden z głównych obszarów naszej specjalizacji. Jest tak popularna, ponieważ każda firma zatrudniająca pracowników zobowiązana jest, aby dostarczyć dokumenty i rozliczenia z nimi związane. Im większa firma i większa rotacja, tym większa liczba obowiązków, z którymi znacznie szybciej i dokładniej upora się wykwalifikowana firma rachunkowa


Wycena obsługi kadrowo-płacowej

Zapytaj naszych specjalistów z zakresu kadr i płac o indywidualną wycenę
Krok 1 z 4

Biuro Księgowe sp z o.o. Rabat s.k.

ul. Wojska Polskiego 4A
63-400 Ostrów Wielkopolski
+48 62 735 19 41
biuro@biuro-rabat.pl