USŁUGI KSIĘGOWE DLA FIRM

Księgowość

Biuro Księgowe Spółka z o.o. RABAT Sp. K. oferuje szeroki zakres usług z zakresu księgowość. 

Wiemy, że najważniejsze dla naszych Klientów są dokładność w działaniu, skrupulatność księgowa, poufność w zachowaniu tajemnicy i szybkość działania. Wiemy również jak ważna jest łatwość i swoboda korzystania z naszych usług. Stosowane przez nas systemy pozwalają naszym Klientom na stały dostęp do danych w bardzo prosty i bezpieczny sposób w dowolnym czasie i w każdej lokalizacji.

Współpraca z nami pozwala znacząco optymalizować koszt prowadzenia biznesu, chociażby z uwagi na brak konieczności inwestowania w wewnętrzny personel księgowy, szkolenia, obowiązkowe ubezpieczenia i ukrytymi kosztami zatrudnienia, takimi jak koszt rekrutacji czy wdrożenia. Podejmując współpracę z Biurem Księgowym Rabat, Klient dodatkowo nie musi liczyć się z ryzykiem rezygnacji wewnętrznej księgowej ze stanowiska oraz powtarzania całego procesu od nowa.

Przede wszystkim jednak nasze usługi dają Klientom pewność, że bez względu na sytuację rynkową, zakres oferowanych usług księgowych zawsze dostosowany jest do indywidualnych potrzeb, a finanse i kwestie rachunkowe firmy znajdują się w rękach doświadczonych ekspertów. Najprościej ujmując – zapewniamy bezpieczeństwo księgowe poprzez wyeliminowanie zagrożeń wewnętrznych.


Obsługiwane branże:

logistyka i transport

produkcja

remontowo-budowlana

finanse

farmacja

chemiczna

handel

usługi

nieruchomości

motoryzacja

gastronomia

nowe technologie

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Księga przychodów i rozchodów to najprostsza forma rozliczania się przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym. Księgowość prowadzona w formie KPiR przeznaczona jest ona dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek partnerskich.

Księgowość KPiR zawiera takie pozycje jak:

przychody
zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych
poniesione wydatki związane z prowadzeniem działalności
koszty prac badawczo-rozwojowych

Każdy podatnik, który wybrał jako sposób rozliczeń z Urzędem Skarbowym Księgę Przychodów i Rozchodów musi rozliczać swoją księgowość i robić to w sposób skrupulatny, rzetelny i niewadliwy. Oznacza to, że wszystkie zapisy dokonywane w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów powinny być zawsze zgodne ze stanem rzeczywistym. Książka powinna być także prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia o KPiR oraz objaśnieniami do jej wzoru.

W ramach tego obszaru oferujemy naszym Klientom:

dokonywanie zapisów w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów księgowych,
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji podatkowych (PIT-5, VAT-7),
sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta zeznania rocznego (PIT-36, PIT-36L),
przygotowanie przelewów do ZUS i US w formie elektronicznej lub papierowej,
kontakty z urzędami podatkowymi oraz pomoc w trakcie kontroli podatkowych,
kontakt z ZUS w sprawach nie związanych z pracownikami.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nazywamy uproszczoną formę opodatkowania, z której mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub będący wspólnikami w spółce cywilnej, partnerskiej oraz jawnej. Poza tym, ograniczenia dotyczą także m.in. limitu przychodów, świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, a rodzaj i charakter prowadzonej przez nich działalności nie jest wyłączony z możliwości rozliczania w formie ryczałtu ewidencjonowanego (wyłączenia znajdują się w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów).

 

Osoby rozliczające przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają także określone obowiązki ewidencyjne wynikające z tej formy opodatkowania.

 

Oferta Biura Rabat w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obejmuje:

prowadzenie ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy;
wyliczanie zaliczek podatku dochodowego;
sporządzanie wykazu środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych;
przygotowanie i złożenie deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-UE, PIT-28);
sporządzanie zapisów ewidencji na podstawie faktur, faktur VAT, rachunków, dokumentów celnych i wewnętrznych;
kontakty z urzędami podatkowymi oraz pomoc w trakcie kontroli podatkowych.

Rozliczenie podatkowe w formie ryczałtu ma swoje zalety i wady. Dlatego podjęcie decyzji o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinno być poprzedzone analizą sytuacji i prowadzonej działalności lub konsultacją z doświadczonym doradcą podatkowym. Do zalet ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy przede wszystkim łatwa księgowość, niewysokie stawki podatku, a także możliwość rozliczania się z fiskusem w okresach kwartalnych. Ryczałt ewidencjonowany może być szczególnie opłacalny dla przedsiębiorców o relatywnie stałych, wysokich przychodach i niskich kosztach, gdyż podatek w przypadku ryczałtu oblicza się od przychodu, którego nie można pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania. Brak możliwości potocznego „wrzucenia w koszty” jest więc jednocześnie największą wadą tego systemu. Warto także wiedzieć, że wybór opodatkowania przychodów w formie ryczałtu pozbawia podatnika możliwości preferencyjnego rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

KSIĘGI HANDLOWE / PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Każdy przedsiębiorca prowadzący księgi handlowe ma przed sobą do spełnienia wiele wymogów formalnych postawionych przez ustawodawcę, niezależnie czy mówimy o spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy też o spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Prowadzenie pełnej księgowości, w uproszczeniu, polega na skrupulatnym zbieraniu wszystkich wartości wydatków i wpływów w firmie, na podstawie których ustalane jest rozliczanie podatku dochodowego oraz informacji na temat wszystkich ruchów finansowych zachodzących wewnątrz danego biznesu. Odnotowany musi być każdy, nawet najmniejszy element – nie ważne, czy ma on realny wpływ na dochody przedsiębiorstwa. 

Usługa prowadzenia pełnej księgowości:

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości;
sporządzanie bilansu otwarcia oraz opracowanie i dostosowanie zakładowego planu kont;
opracowanie polityki rachunkowości w taki sposób, aby była ona jak najbardziej optymalna dla konkretnej firmy oraz uwzględniała specyfikę branży i prowadzonej działalności;
bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem salda;
bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT;
wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT, PIT i CIT;
sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, VAT-UE;
prowadzenie ewidencji środków trwałych, umorzenia i przeszacowania zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi;
sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych zgodnie ustalonymi standardami księgowymi.

Wiemy, że dla naszych Klientów czas to pieniądz. Zdajemy sobie także sprawę, że nowoczesny biznes wymaga szybkich, sprawdzonych i mądrych rozwiązań. Te same założenia dotyczą sfery księgowej.


Wycena obsługi księgowej

Zapytaj naszych księgowych o indywidualną wycenę
Krok 1 z 4

Biuro Księgowe sp z o.o. Rabat s.k.

ul. Wojska Polskiego 4A
63-400 Ostrów Wielkopolski
+48 62 735 19 41
biuro@biuro-rabat.pl